Zestawienie zamienników dla liniałów i enkoderów innych producentów

 

Heidenhain, Niemcy

Odpowiednik Precizika-Metrology

ROD 1020 A36-F, +5 V
ROD 1030, ROD 1070 A36-F, 10...30 V
ROD 1050 A36-A, +5 V
ROD 1080 A36-AV, +5 V
ROD 426 A58M-F, +5 V
ROD 456 A58M-A, +5 V
ROD 436 (HTL) A58M-F, 10...30 V
ROD 466 (TTL) A58M-F, 10...30 V
ROD 486 A58M-AV, +5 V
ROD 420 A58D-F, +5 V
ROD 430 A58D-F, 10...30 V
ROD 450 A58D-A, +5V
ROD 480  A58D-AV, +5V
ROD 250 A110-A
ROD 220, ROD 260 (TTL, x1)  A110-F
ROD 270 (TTL,x10), 271 (TTL,x5) A110-F 
ROD 280 A110-AV
ROD 700, 800 A170-A, z=18000
ROD 780, 880 A170-AV, z=18000
RON 225 A90H-F, z=18000
RON 255 A90H-A, z=18000
RON 275 (TTL, ×5) A90H-F
RON 287 A90H-AV, z=18000
RON 285 A90H-AV, z=18000
RON 705 A170H-A, z=18000**
RON 785 A170H-AV, z=18000**
ROD 786 A200H-AV-36000-S
ROD 786C A200H-AV-36000-K
ERO 1221, 1222, 1225 A42M-F
ERO 1251, 1252 A42M-A
ERO 1285 A42M-AV
ERN 420, ERN 430, ERN 460, ERN 480 A58HE1
ERN 120, ERN 130 A102H-F-5000-AR01/CONN*
ERN 180 A102H-AV-5000-AR01/CONN*
ERN1321, ERN1381 A65  (inne mocowanie)
ERN 1387 A65Z1
ERN 421 A65-F-PPR*-AR01/CONN*
ERN 487 A65Z1-AV-2048-AR01/CONN*
ERN 481 A65-AV-PPR*-AR01/CONN*
LS 303, LS 403 L18-A
LS 323 L18-F
LS 388 L18-AV
LS 107 L37-A (20um)
LS 186, LS 187 L37-AV (20um)
LS 176, LS 177 L37-F (20um)
LS 501 L35T-A (40um)
LS 501D L35T-A (20um)
LS 503D, LS701, LS 703, LS 704 L35T-A (20um)
LS 503, LS 507, LS 707 L35T-A (40umm)
LS 803, LS 804 L18-A*** (40um)
LS 803D, LS 903, LS 904  L18-A***
LS 406 L18T-A 
LS 476 L18T-F
LS 486 , LS 487 L18T-AV
LS 603 L35T-A
LS 688 L35T-AV
LS 623, LS 628 L35T-F 
LB 302 L50-A
LB 382 L50-AV
LB 326 L50-A

  Uwagi:
     * W enkoderze Precizika-Metrology brak sygnału błędu.
     ** Sposoby mocowania osi enkodera na osi obiektu i długość
         osi obiektu są różne.
     *** Różnica w grubości głowiczki, potrzebna podkładka 0,5mm pod obudowę liniału.
   PPR* liczba impulsów do wyboru
  CONN* złącze do wyboru


   

SIEMENS, Niemcy

Odpowiednik Precizika-Metrology

6FX2 001-2C (E, G) A58M-F, +5 V
6FX2 001-2H (F, D) A58M-F, 10...30 V
6FX2 001-3C (E, G) A58M-AV, +5 V
6FX2 001-4H (F, D) A58M-F, 10...30 V
6FX2 001-2R (P, M) A58D-F, +5 V
6FX2 001-2Q (S, R) A58D-F, 10...30 V
6FX2 001-4Q (S, N) A58D-F, 10...30 V
LARM, Czechy Odpowiednik Precizika-Metrology
 IRC 110, 111 A58C2
IRC 120, 122 A58C-F
IRC 125 A58C3
IRC 300-302, 202 A58M-F, 10...30 V
IRC 303-305, 205 A58M-F, +5 V
IRC 307 A58M-AV, +5 V
IRC 310-312 A58D-F, 10...30 V
IRC 313-315 A58D-F, +5 V
IRC 317 A58D-AV, +5 V
RSF, Austria Odpowiednik Precizika-Metrology
MSA 6707 MSA 6717
MSA 6717 L18B
ENIMS, Litwa Odpowiednik Precizika-Metrology
ВЕ 178, +15 / -15 V A58B-F, +5 / +15 V
ВЕ 178А5, +5 V A58B-F, +5 V
ВЕ 178А, +5 / +15 V A58B-F, +5 / +15 V
ВЕ 164 (bez NK / z NK) L18C-A / L18C-F
BE 225 (oś Ø 6mm) A58B-F (oś Ø 5mm)
BE 225H A58M-F