Zobacz inne produkty tej firmy:

liniały magnetyczne
liniały optyczne
przetworniki potencjometryczne

 

Wyświetlacze do liniałów i enkoderów

 

ALC77m

ALC77

Wymiary 72 mm x 72 mm

• Wejścia o wysokiej częstotliwości do 600 khz
• Wejścia enkoderowe
(A , B )
• Wyświetlacz typu LED 7 cyfr
• Zakres
  -999999....9999999
Programowane 2 położenia
2 wyjśia przekaźnikowe lub RS232
Klasa mochrony IP65
Zasilanie 24 VAC/VDC lub 220 VAC
Zasilanie sensora 5 VDC lub 12 VDC

ALC94m

ALC94UNI

Wymiary 96 mm x 48 mm

• Wejścia o wysokiej częstotliwości do 600 khz
• Wyświetlacz typu LED 6 cyfr
• Zakres
  -99999....999999
Programowane 2 położenia
2 wyjścia przekaźnikowe lub RS232
Zasilanie 24 VAC/VDC lub 220 VAC 

 

Wyświetlacze do innych przetworników pomiarowych

 

EPA100

EPA 100

Wymiary 48 mm x 48 mm

• 4 różne wejścia analogowe w jednym urządzeniu
Przetwarzanie sygnałów analogowych (4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V, potencjometryczne, ratiometryczne) na sygnały CANopen,i CANopen na analogowe.
• Wyświetlanie dwóch wierszy LED 5 cyfr.; Pierwsza linia pokazuje analogową wartość procesową z czujnika, a druga linia pokazuje wartość zadaną jednostki lub przekaźnika dla wartości mierzonej

Wyjścia analogowe i przekaźnikowe opcjonalnie
Interfejs RS232, RS485, USB, CAN
Szybka i łatwa konfiguracja parametrów przez USB
Zasilanie przetwornika 5V,10V,24V
Zasilanie 230 VAC lub 24 VAC/VDC

EPA200

 

EPA 200

Wymiary 74 mm x 74 mm

• Wejście do przetwornika potencjometrycznego lub 0-10VDC lub 0/4-20mA
Wyświetlacz dwuwierszowy LED 5 cyfr; Pierwsza linia pokazuje analogową wartość procesową z czujnika, a druga linia pokazuje informacje o temperaturze z termopary.

Wyjścia analogowe i przekaźnikowe opcjonalnie
Interfejs RS232, RS485, USB, CAN
Szybka i łatwa konfiguracja parametrów przez USB
Zasilanie przetwornika 5V/ 10V / 24V
Zasilanie 230 VAC  lub 24VDC/AC
Funkcja tarowania
Automatyczna kalibracja 

 EPA300

 EPA 300

Wymiary 96 mm x 48 mm

• Wejście do przetwornika potencjometrycznego lub 0-10VDC lub 0/4-20mA
Wyświetlacz LED 5 cyfr

Wyjścia analogowe i przekaźnikowe opcjonalnie
Interfejs RS232, RS485, USB, CAN
Szybka i łatwa konfiguracja parametrów przez USB
Zasilanie przetwornika 5V/ 10V / 24V
Zasilanie 230 VAC  lub 24VDC/AC
Funkcja tarowania
Automatyczna kalibracja