Urządzenie umożliwia pomiar bicia promieniowego koła oraz jego obwodu bez konieczności demontażu koła z wagonu kolejowego.
Dokładność pomiaru bicia wynosi 0,05mm przy rozdzielczości 0,005mm a dla pomiaru obwodu 0,1mm.
W skład urządzenia pomiarowego wchodzą:
  - tarcza mocująca z uchwytami
  - ramię pomiarowe
  - wysięgnik z czujnikiem pomiaru bicia
  - interfejs elektroniczny
Cały pomiar jest rejestrowany na podręcznym komputerze i zapisywany w postaci pliku. Po zakończeniu pomiaru program dokonuje obliczenia maksymalnego bicia oraz minimalnej i maksymalnej średnicy koła. Ponadto charakterystykę bicia w funkcji kąta można oglądać w postaci wykresu.

konstal2

Urządzenie wykonano na potrzeby ALSTOM KONSTAL z Chorzowa.
W wersji uproszczonej (tylko pomiar średnicy) wykonano (dla tokarki podtorowej) na potrzeby firmy KOLHUT z Krakowa.