Fotometr w sposób automatyczny "zdejmuje" charakterystyki luminancji mierzonego źródła światła (oprawy oświetleniowej) wysyłając sygnały pomiarowe co ustaloną wartość kąta. Po każdym pełnym obrocie ramienia następuje obrócenie stołu o zadany kąty. Cały cykl pomiarowy jest rejestrowany przez podłączony do fotometru komputer i zapisywany w postaci pliku umożliwiając dalszą obróbkę wyników pomiarów.

 okno programu FOTO LP2

Urządzenie składa się z obrotowego stołu pomiarowego, na którym umieszcza się źródło światła, ramienia obrotowego na którym umieszcza się czujnik optyczny oraz urządzenia sterująco-pomiarowego. Ramię z czujnikiem porusza się dookoła stołu obrotowego w płaszczyźnie pionowej zaś stół w płaszczyźnie poziomej. Kąt obrotu ramienia i stołu mierzą enkodery obrotowo-impulsowe.

 

Urządzenie wykonano na potrzeby ES SYSTEM z Krakowa.