Bardzo dobrej jakości liniały pomiarowe, optyczne od znanego producenta. Liniały te są odpowiednikami liniałów wielu innych firm.

Oferujemy także liniały z kodowanymi punktami referencyjnymi (znajdowanie odniesienia na drodze 20mm).

Znajdują zastosowanie do pomiarów przemieszczeń liniowych mechanizmów w szczególności obrabiarek a także jako elementy maszyn
i urządzeń pomiarowych.

 

Zobacz inne produkty tej firmy:
     Liniały magnetyczne
     Liniały absolutne
     Enkodery obrotowe
     Czytniki cyfrowe - Labster

 

Liniały serii L18.

 

L18 2015L18B 2015L18T 2015

 

 

 

 
 Typ liniału

 L18

 L18B

 L18T

Zastosowanie  Obrabiarki  Obrabiarki  Obrabiaki numeryczne
Rodzaj przyrostowy przyrostowy przyrostowy
Długość pomiarowa [mm] 70 do 1240  70 do 3280  70 do 1240
Podziałka [μm] 20; 40 20; 40 20
Rozdzielczość [μm] 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10
Dokładność [µm/m] ±5; ±10; ±3 ±5; ±10 ±5; ±10; ±3
Przekrój (wys. x szer.) [mm] 32,2 x 18 40 x 18 32,2 x 18,4
Maks. prędkość przesuwu [m/min] 60 60 60
Napięcie zasilania +5V +5V +5V
Sygały wyjściowe TTL, 11μApp, 1Vpp  TTL, 11μApp, 1Vpp  TTL, 11μApp, 1Vpp 
karty katalogowe pdf karta L18 karta L18B karta L18T

 


Liniały modułowe serii L23.

 


Zastosowanie dla przesuwów długich, do 20m. Posiadają budowę modułową
o długości modułu do 3m. Wewnątrz liniału znajduje się stalowa taśma pomiarowej z naniesioną skalą optyczną.
Liniał zapewnia bardzo dobrą dokładność pomiaru, nawet do  ±3/µm/m.

Karta katalogowapdf

  L23
L23 2015

 

Liniały serii L35.

 

 L35T 2015L35 2015

 

 

 

 

Typ liniału

L35                                      

L35T                                  

Zastosowanie  obrabiarki obrabiarki
Długość pomiarowa  [mm]  170 do 3240 170 do 3240
Podziałka [μm] 20; 40 20; 40
Rozdzielczość [μm]  0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10  0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10
Dokładność [µm/m] ±10; ±5; ±3; ±2 (opcja) ±10; ±5; ±3; ±2 (opcja)
Przekrój (wys. x szer.) [mm] 52,5 x 35  54,5 x 35
Maks. prędkość przesuwu [m/min] 60  60
Napięcie zasilania 5V lub 12V 5V lub 12V
Sygnał wyjściowy TTL, HTL, 11μApp, 1Vpp  TTL, HTL, 11μApp, 1Vpp
 Karty katalogowe pdf karta L35 karta L35T