Zobacz inne produkty tej firmy:

liniały magnetyczne
liniały optyczne
przetworniki potencjometryczne

 

Wyświetlacze do liniałów i enkoderów

 

ALC44m

ALC44

wymiary 48 mm x 48 mm

• 
Wejście enkoderowe ( A , B )
• Czterocyfrowy wyświetlacz
• Zakres
  -999....9999
• Wyświetlacz typu LED 4 cyfry
Programowane 2 położenia
2 wyjścia przekaźnikowe
Klasa ochrony IP65
Zasilanie 24 VAC/VDC lub 220 VAC

Zasilanie sensora 5 VDC lub 12 VDC

ALC77m

ALC77

Wymiary 72 mm x 72 mm

• Wejścia o wysokiej częstotliwości do 600 khz
• Wejścia enkoderowe
(A , B )
• Wyświetlacz typu LED 7 cyfr
• Zakres
  -999999....9999999
Programowane 2 położenia
2 wyjśia przekaźnikowe lub RS232
Klasa mochrony IP65
Zasilanie 24 VAC/VDC lub 220 VAC
Zasilanie sensora 5 VDC lub 12 VDC

ALC94m

ALC94UNI

Wymiary 96 mm x 48 mm

• Wejścia o wysokiej częstotliwości do 600 khz
• Wyświetlacz typu LED 6 cyfr
• Zakres
  -99999....999999
Programowane 2 położenia
2 wyjścia przekaźnikowe lub RS232
Zasilanie 24 VAC/VDC lub 220 VAC 

 

Wyświetlacze do innych przetworników pomiarowych

 

ALP44Lm

ALP44L

Wymiary 48 mm x 48 mm


• Wejście do przetwornika potencjometrycznego
• Wyświetlacz typu LED 4 cyfry

Zasilanie przetwornika 5V, 20mA
Zasilanie 230 VAC 

ALP44

 

ALP44
ALP44-P (wej pot.) ALP44-V (wej. 0-10VDC) ALP44-A (wej. 0/4-20mA)

Wymiary 48 mm x 48 mm

• Wejście do przetwornika potencjometrycznego lub 0-10VDC lub 0/4-20mA
• Wyświetlacz typu LED 4 cyfry

Zasilanie przetwornika 5V/ 1000mA lub 24VDC/ 50mA
Zasilanie 230 VAC  lub 24VDC/AC
Funkcja tarowania
Automatyczna kalibracja 
Ustawianie offsetu

 ALPC77m

 ALP77
ALP77-P (wej pot.) ALP77-V (wej. 0-10VDC) ALP77-A (wej. 0/4-20mA)

Wymiary 72 mm x 72 mm

• Wejście do przetwornika potencjometrycznego lub 0-10VDC lub 0/4-20mA
• Wyświetlacz typu LED 4 cyfry

Zasilanie przetwornika 5V/ 1000mA lub 24VDC/ 100mA
Zasilanie 230 VAC  lub 24VDC/AC
2 wyjścia przekaźnikowe
Funkcja tarowania
Automatyczna kalibracja 
Ustawianie offsetu
Opcjonalnie RS232

ALP94m

 ALP94UNI
(uniwersalny do wszystkich typów sygnałów)

Wymiary 96 mm x 48 mm

• Wejście do przetwornika potencjometrycznego, 0-10VDC lub 0/4-20mA
• Wyświetlacz typu LED 6 cyfr

Zasilanie przetwornika 24VDC 50mA
Zasilanie 230 VAC  lub 24VDC/AC
2 wyjścia przekaźnikowe (0-10V, 4-20mA)
Opcjonalnie wyjścia analogowe
Funkcja tarowania
Automatyczna kalibracja 
Ustawianie offsetu
Opcjonalnie RS232